Metodika un repertuārs

Instrumenta spēles un mūzikas apmācībā izmantoju labāko no pagātnes un šodienas instrumenta apmācības skolām, kā kritēriju izvirzot metodikas atbilstību bērna harmoniskas attīstības vajadzībām un augstāko profesionālo standartu nodrošināšanu.

 

Galvenie metodiskie un repertuāra avoti: 

  • elementi no pasaulē atzītā vācu komponista, pedagoga Karla Orfa (Carl Orff) izstrādātās muzikālās apmācības metodes (radoša pieeja, improvizācija, elementārā kopmuzicēšana)
  • japāņu vijolnieka un pedagoga Šiniči Suzuki (Shinichi Suzuki) metodikas elementi un sastādītais repertuārs krājumos Violin School un Viola School
  • Šeilas Nelsones (Sheila Nelson) kamermuzicēšanai veltītais repertuārs nošu krājumos Ensemble Book
  • krievu pedagoga Stepana Miltonjana (Степан Мильтонян) metodika* (apmācības uzsākšana nelielās grupiņās, instrumentu sākotnēji apgūstot caur improvizāciju un komponēšanu)
  • starptautiskā mūzikas eksāmenu tīkla ABRSM noteiktie standarti instrumenta spēlē un mūzikas teorijā**
  • stājas un tehnikas pilnveidošanai veltītie vingrinājumi Saimona Fišera (Simon Fisher) grāmatās Basics, Violin Lesson, Practice

* Vairāk grāmatā “Педагогика гармоничного развития музыканта: новая гуманистическая образовательная парадигма” (Тверь 2003).

** Studijā ir pieejams viss instrumenta un teorijas nodarbībām nepieciešamais nošu materiāls un literatūra