Studijas materiālais nodrošinājums

Nošu materiāls

  • ABRSM eksāmenu kārtošanai nepieciešamais nošu materiāls vijoles un alta spēlē
  • E. Taylor, The AB Guide to Music Theory un Music Theory in Practice (mūzikas teorijas bāze ABRSM eksāmenu kārtošanai)
  • Suzuki vijoles spēles skola
  • Suzuki alta spēles skola
  • Fiddle Time un Viola Time nošu krājumi
  • kā arī lielākā daļa hrestomātiskā mācību repertuāra vijolei un altam

 

Instrumenti

  • Studijā pieejams ierobežots skaits vijoļu un altu izīrēšanai
  • Digitālās klavieres
  • Studija sadarbojas ar vijoļmeistaru Ingaru Ranceviču, kurš vienmēr ir gatavs palīdzēt savest kārtībā Studijas un tās skolnieku instrumentus. Plašāka informācija: www.vijoles.lv

 

Ierakstu studija

Sadarbība ar ierakstu studiju Settecorde nodrošina kvalitatīvu audio ieskaņojumu veikšanu pēc katras studijas izglītojamo uzstāšanās.