Nodarbības

 

Nodarbību veidi: 

Nodarbības veids Nodarbības ilgums Nodarbības saturs
Individuāla nodarbība 30, 45 vai 60 minūtes (atbilstoši interesēm, vecumam un spējām) 1x vai 2x nedēļā Instrumenta stājas un spēles apgūšana
Solfedžo un mūzikas teorijas nodarbība* (2–7 dalībnieki) 45-60 minūtes Dzirdes treniņš un mūzikas teorija pēc ABRSM programmas, mūzikas vēsture un literatūra

 

Mājas darbi* tiek uzdoti atbilstoši spējām un interesēm.

* Rezultātu sasniegšanai svarīgs ir kaut neliels, bet regulārs darbs mājās, lai nostiprinātu nodarbībā apgūto.

 

Visi dalībnieki laipni aicināti piedalīties studijas rīkotajos koncertos, meistarklasēs un nometnēs radošā un motivējošā gaisotnē!

Nodarbībās tiek nodrošināti nošu un izdales materiāli.

Iespējamās saziņas valodas nodarbībās: latviešu, krievu, itāļu, angļu, vācu (brīvi); poļu un franču (pamatzināšanu līmenī)

 

Nodarbību norises vieta

Nodarbības notiek Salaspilī, Nometņu ielā 50.

 

 

Nodarbībās īstenotā programma

Nodarbības notiek pēc licencētas, ar Salaspils novada Domi saskaņotas programmas “Vijoles un alta spēle bērniem vecumā no 6 līdz 15 gadiem”.

Programmas mērķis:

Vijoles vai alta spēles prasmju apgūšana un pilnveidošana atbilstoši izglītojamā spējām un interesēm

Programmas uzdevumi:

  • apgūt un pilnveidot vijoles vai alta spēli
  • veicināt elementārās improvizācijas un komponēšanas prasmes
  • sekmēt kopmuzicēšanas prasmes
  • apgūt mūzikas teorijas pamatzināšanas
  • nodrošināt uzstāšanās pieredzi pozitīvā gaisotnē
  • nodrošināt iespēju sagatavot programmu atbilstoši starptautisko ABRSM* mūzikas eksāmenu prasībām 

* Vairāk par starptautisko eksaminēšanas institūciju ABRSM skatīt vietnē: www.abrsm.org