Maksa par nodarbībām 

IELĀDĒT CENU LAPU 

Maksa par vienu nodarbību (bez nodarbības laika rezervācijas)

Nodarbības ilgums
(klātienē/Skype)
Cena Cena ar 20% atlaidi Piezīmes
30 minūtes 10 € 8 € tikai apmācības pirmajos 6 mēnešos un/vai bērniem līdz 7 gadu vecumam un/vai apmeklējot biežāk par vienu reizi nedēļā
40 minūtes 13 € 10 € pēc pirmā apmācības pusgada un/vai bērniem no 7 gadu vecuma
60 minūtes 15 € 12 € ieteicams, apgūstot lielāku repertuāru (gatavojoties konkursiem, eksāmeniem u.tml.)

Mēneša maksa regulāram apmeklējumam (viena nodarbība nedēļā ar noteikta laika rezervāciju)

No septembra līdz maijam
Nodarbības ilgums
(klātienē/Skype)
Cena Cena ar 10% atlaidi Piezīmes
30 minūtes 35 € 31,50 € tikai apmācības pirmajos 6 mēnešos un/vai bērniem līdz 7 gadu vecumam
40 minūtes 45 € 40,50 € pēc pirmā apmācības pusgada un/vai bērniem no 7 gadu vecuma
60 minūtes 50 € 45 € ieteicams, apgūstot lielāku repertuāru (gatavojoties konkursiem, eksāmeniem u.tml.)
30+30 minūtes 60 € 54 € apmeklējums divas reizes nedēļā

Citi pakalpojumi

Pakalpojums Cena Piezīmes
Solfedžo nodarbība 5 € Solfedžo, mūzikas teorija, mūzikas vēsture, mūzikas literatūra
Instrumenta īre 6 € / mēn. Instrumentu var īrēt ar tiltiņu (+2 €) (ja pieejams)

Atlaides

(atlaides nesummējas)
Veids Apmērs Piezīmes
Atlaide mēneša maksai par papildu regulāru nodarbību regulāriem apmeklētājiem
(klātienē/Skype)
10% Atlaidi piemēro attiecīgai mēneša maksai
Atlaide papildu atsevišķai nodarbībai regulāriem apmeklētājiem t.sk. vasaras periodā
(klātienē/Skype)
20% Atlaidi piemēro atsevišķas nodarbības maksai
Atlaide radinieka maksājumiem 10% Atlaide māsas, brāļa, vecāka vai cita radinieka nodarbībām
Atlaide, ja nodarbība nenotiek pasniedzējas vainas dēļ
(par katru nodarbību)
(tikai regulāriem apmeklētājiem)
25% Atlaidi piemēro nākamā mēneša maksai, ja nav bijis iespējams atrast citu laiku vai novadīt nodarbību tiešsaistes režīmā (Skype)

 

Rekvizīti

IK "Viola Tricolor", Reģ. Nr. 40002175072

 

Konta numurs: 

Swedbank
IBAN: LV24HABA0551040549562
BIC/SWIFT: HABALV22
Maksājuma mērķis: bērna vārds, uzvārds, personas kods, teksts "maksājums par vijoles/alta/grupas nodarbībām" (lai varētu pieteikties VID IIN atmaksai)