ABRSM eksāmeni

Vijolītes piedāvājums – sagatavošana starptautiski atzīta sertifikāta iegūšanai

Efektīva mācību procesa nodrošināšanas svarīga daļa ir konkrētas vadlīnijas un mērķi. Tāpēc Vijolīte saviem apmācāmajiem piedāvā iespēju sagatavoties starptautiski atzītās mūzikas eksāmenu programmas ABRSM sertifikātu iegūšanai vijoles vai alta spēlē, kā arī mūzikas teorijā.

Kas ir ABRSM?

Lielbritānijas Karalisko mūzikas skolu apvienotā padome (Associated Board of Royal Schools of Music – ABRSM) ir pasaules vadošā mūzikas pārbaudījumu programma. ABRSM 1889. gadā Londonā dibināja Karaliskā Mūzikas akadēmija un Karaliskā Mūzikas koledža. Šobrīd ABRSM kā neatkarīga, labdarīga un komerciāla institūcija sniedz iespēju kārtot vairāku pakāpju mūzikas pārbaudījumus un iegūt diplomus vairāk nekā 90 valstīs, gadā eksaminējot vairāk nekā 650000 kandidātus.

ABRSM vairāku pakāpju eksāmeni

Programma un pārbaudījumi sadalīti astoņās pakāpēs, pārklājot Latvijas bērnu mūzikas skolas (1.-5. pakāpe) un mūzikas vidusskolas (6.-8. pakāpe) līmeni. Lielbritānijā 8. pakāpes eksāmens tiek pielīdzināts gatavībai iestāties Karaliskajā Mūzikas augstskolā. ABRSM piedāvā iespēju kārtot eksāmenus arī augstākā līmenī (Music Performance Diploma un citi), savukārt pašiem mazākajiem ir iespēja kārtot priekšpārbaudījumu (Prep-test), kurā netiek likti punkti, bet eksaminators sniedz aprakstošu vērtējumus un ieteikumus. Jebkura vecuma pretendents, ja nevēlas kārtot eksāmenu, var pieteikties arī uzstāšanās sertifikāta saņemšanai (Performance Assessment).

Kāpēc izvēlēties ABRSM?

ABRSM mūzikas pārbaudījumu sistēmas priekšrocības no vienas puses ir tās elastīgums, ļaujot eksāmenus kārtot sevis izvēlētā laikā un spējām atbilstošā līmenī bez vecuma ierobežojumiem, kā arī augstie profesionālie standarti prasībās no otras puses. 

Nepastāv noteikums kārtot visus eksāmenus pēc kārtas, bet ir iespējams izvēlēties konkrētajā brīdī līmenim atbilstošāko. Eksāmenu var kārtot arī cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Jāņem vērā, ka obligāta prasība 6. pakāpes sertifikāta saņemšanai ir nokārtots 5. pakāpes mūzikas teorijas eksāmens. Savukārt nokārtoti 6., 7. vai 8. pakāpes mūzikas teorijas pārbaudījumi sniedz iespēju iegūt oficiāli atzītus kredītpunktus, studējot kādā no Lielbritānijas universitātēm.

Salīdzinot ar apmācību mūzikas skolā, kur netiek sniegta iespēja saņemt jebkādu oficiālu apliecinājumu par apgūto, nepabeidzot pilnu 6–8 gadu apmācības programmu, ABRSM ļauj iegūt sertifikātu pēc ikkatra sasniegtā līmeņa, neatkarīgi no tā, cik ilga bijusi apmācība. Turklāt atšķirībā no mūsu mūzikas skolā iegūta diploma, kura vērtība ārpus Latvijas jāvalidē un jāpierāda (negarantējot pozitīvu iznākumu), ABRSM sertifikāts ir starptautiski atzīts dokuments.

Vijolītes un ABRSM sadarbība

Šobrīd Baltijas valstīs vēl nav ABRSM eksaminācijas centra. Ir iespējams pieteikties eksāmeniem kādā no ABRSM sadarbības valstīm (skat. www.abrsm.org). Šobrīd Vijolīte ir nodibinājusi oficiālu sadarbību ar ABRSM Polijas filiāli, dodot iespēju kārtot eksāmenus ar tulka palīdzību Poznaņā, Varšavā vai Krakovā.

2018. gada 12. jūnijā Karlīna Īvāne ar izcilību (with distinction) nokārto ABRSM eksāmenu vijoles spēles pedagoģijā, iegūstot DipABRSM titulu. Par eksāmena saturu un norisi lasīt emuāra ierakstu.